Tarieven

Een reguliere behandeling kost 70 euro en duurt ongeveer een uur. In sommige gevallen volstaat een kortere afspraak, deze kost 35 euro. U krijgt hiervan een factuur die u contant of per bank aan mij voldoet. De factuur kunt u voor vergoeding toesturen aan uw verzekeraar. Omdat ik geaccrediteerd ben bij de FAGT en de RBCZ worden de kosten van de behandeling vanuit uw aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor uw persoonlijke situatie in de lijst van verzekeraars. Deze is te vinden op de site van de FAGT waarvan de link op de homepage staat.

Beide organisaties staan borg voor een goede kwaliteit van bij hen aangesloten leden. Ook eisen zij van hun therapeuten handhaving van hun kwaliteit door het verplicht stellen van bijscholingen. Voor de bescherming van de consument hebben zij een duidelijke klacht- en tuchtrechtregeling.

Verder voldoe ik als CAM therapeut aan de wet wkkgz en ben ik aangesloten bij Quasir en TCZ. Bij klachten kunt u, mochten we er samen niet uitkomen, gratis wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als laatste is het goed te weten dat uw privacy gewaarborgd is conform de wet AVG en WGBO.

RBCZ
FAGT

Acupunctuurpraktijk Monique Rietveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *